[Elenco soci]


Scapolan Matteo


Politecnico di Torino
matteo.scapolan@polito.it