[Elenco soci]


Scapolan Matteo


Politecnico di Torino


matteo.scapolan@polito.it